Cenník

Vstupné vyšetrenie 60 min.30€
fyzioterapia 60 min.25€
fyzioterapia 30 min.15€

Zdravotná starostlivosť nie je hradená zdravotnými poisťovňami.

Storno fyzioterapie menej než 24 hodín pred dohodnutým termínom je spoplatnené 50% z ceny.
Nedostavenie sa na termín bez upozornenia je spoplatnené 100% z ceny.
Dohodnutím stretnutia vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Deti do 15 rokov len v sprievode rodičov.
Deti od 15 do 18 rokov v sprievode rodiča na vstupné vyšetrenie.
Možnosť spolupráce so športovými klubmi.