Fyzioterapia funkcie podľa C. Lewitovej

Fyzioterapia funkcie je prístup, v ktorom fyzioterapeut zo štruktúry (tela), napätia mäkkých tkanív a reaktibilitity celého pacienta číta o funkcii, pohybe, chovania, o jeho stave a možnostiach zmien v zmysle optima.

Terapia je dialóg pacienta s fyzioterapeutom. Fyzioterapeut hľadá vhodné postupy a sprevádza pacienta k aktívnemu učeniu sa nových možností regulácii napätia, koordinácie pohybu, vnímania a (pohybovej) životosprávy, optimálne pre toho neopakovateľného človeka.

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS)

DNS je široký terapeutický koncept, ktorý vychádza z vývojovej kineziológie dieťaťa a využíva všeobecné princípy posturálnej ontogenézie počas vývoja CNS. Cvičenie stabilizačnej funkcie obsahuje všeobecné princípy globálnych vzorov, pomocou ktorých sa ovplyvňuje funkcia svalu v jeho posturálnej lokomocií. DNS je široko uplatniteľný koncept využívaný hlavne pri terapii športovcov. Zakladateľom tohto konceptu je svetovo najuznávanejší fyzioterapeut prof. Pavěl Kolář.

McKenzie metóda

Je medzinárodne uznávaná metóda diagnostiky a pri liečbe bolesti chrbta už 30 rokov. Jej hlavnou úlohou je vzdelávanie a aktívne zapojenie klienta do liečby bolesti chrbta. Patrí medzi najlepšie vedecky podložené postupy a je prvou metódou voľby pri bolestiach chrbta vo fyzioterapii.

Viac info: https://www.mckenzieinstitute.org/slovakia/sk_SK/

Psychosomatika

Psychosomatika je pre bežného človeka známy avšak nie celkom uchopený pojem. Psychosomatika v prenesenom slova zmysle je spôsob prístupu zdravotníckej odbornosti (lekár, fyzioterapeut, psychológ a pod.) z bio-psycho-sociálneho pohľadu. V dnešnej medicíne to znamená pri liečení akejkoľvek poruchy a ochorenia nie len pohybového aparátu sa zohľadňuje klientov psychický, sociálny stav a niekedy aj spirituálny pohľad na svet.

Viac info na: https://www.psychosomatika-cls.cz/?page_id=3671