Čo je fyzioterapia?

Fyzioterapia je nelekársky vedný odbor. Zaoberajúci sa diagnostikou, liečbou a prevenciou muskuloskeletálnych problémov pohybového aparátu.

Kto je a kto nie je fyzioterapeut?

Pojem fyzioterapeut je dnes pre ľudí jedna veľká neznáma hlavne pre staršie ročníky. Fyzioterapia je len časť liečebnej rehabilitácie, ktorá sa venuje prevažne poruchám pohybového aparátu a liečba patologických stavov prebieha hlavne pohybovou liečbou. V liečbe môže využívať ale aj iné techniky napr. manuálne. Fyzioterapeut by mal spolupracovať s lekármi a opačne aby sa dosiahol potrebný efekt. K liečebnej rehabilitácií patrí ešte elektroterapia, vodoliečba, liečba teplom a manuálne technicky, ktorá sa využíva podľa typu a možnostiach zariadenia.

Fyzioterapeut nie je ani zdravotná sestra, ani cvičiteľ, ani tréner a ani masér. Maséri nediagnostikujú, využívajú prevažne masérske hmaty a teda masírujú. Fyzioterapeut v prvom rade odoberá anamnézu, zhodnocuje subjektívny, objektívny nález ale aj lekárske nálezy, či závery. V diagnostike ale aj terapií využíva nie len manuálne mäkké techniky ale aj iné. Následne navrhuje krátkodobý a dlhodobý liečebný plán.

Jeden z faktov prečo nemáme titul MUDr. ale máme Bc., či Mgr., či PhDr. alebo aj dipl. fyz. (v minulosti ukončili vyššie nadstavbové štúdium na zdravotnej škole, nie sú o nič lepší, či horší kolegovia) je preto, že určité terapeutické hmaty ako napríklad nejaké masérske pohyby rúk alebo pružnosť spojiv ťažko vedecky dokážeme. Lekár vám objektívne teda v číslach zhodnotí krvný obraz, chrbticu pretože má na to veľký stroj. My nemáme žiadne stroje na diagnostiku a postupne už vznikajú určité objektívne buˇdotazníky a tabuľky ale na Slovensku je to trochu nezná. Vedecký ťažko dokážeme pružnosť spojivového tkaniva pretože každý z nás ma iný subjektívny vnem v rukách (pri jednom pacietovi 4 fyzioterapeuti cítia iný odpor napr. kože a z toho vznikajú 4 rôzne interpretácie, čo je v poriadku) Nemáme veľké možnosti ako dokázať, že nejaký hmat má okrem iného aj terapeutický teda liečebný efekt. Každý má inak pozorné oko, viac, či menej citlivé ruky (a to sa dá správnym prístupom aj natrénovať), a šikovný rozum (šikovný rozum môžete brať aj v zmysle rýchlejšieho odľahčenia Vašej peňaženky😊 ). Žiaľ je to tak. Fyzioterapia je dnes móda.

Fyzioterapeut má 3 diagnostické nástroje:

  • pozorné oko
  • citlivé ruky
  • šikovný rozum

Pozorné oko.

V praxi znamená, že sa pozeráme, ale nie na to akú farbu nechtov máte práve na nohách, ale pozorujeme ako sa hýbete. Môže sa teda stať, že sa počas celej dohodnutej vstupnej terapie, prípadne aj následných sa budete len pohybovať. Budete jednoducho viac v priestore a pohybe ako na lôžku. Samozrejme všetko záleží od Vášho stavu.

Citlivé ruky.

Po možno aj polhodinovom hopsaní, áno schválne to preháňam pretože pol hodinu by malo trvať kvalitné odobranie anamnézy, sa to hopsanie skracuje. Dobrý fyzioterapeut, ak si Vás pozorne vypočul, tak už aspoň trošku bližšie vie na čo sa má zamerať. Citlivými rukami potrebujeme cítiť kvalitu kože, rôzne napätia tkanív, či ich odpory. Sú však diagnózy, kde pohmat je len také dovyšetrenie a overenie si našej hypotézy, ktorú sme si zvolili na začiatku.

Šikovný rozum.

V najideálnejšom prípade sa fyzioterapeut vzdeláva celoživotne. Snaží sa prepájať svoje znalosti s praxou a učí sa nazerať na človeka ako na celý koncept. Tým, že slovo fyzioterapia a fyzioterapeut je čím ďalej tým viac modernejšie, otvára dvere tzv. špekulantským typom. Tí tu odjakživa boli a aj budú. Najjednoduchší spôsob ako zistíte, že fyzioterapeut prešiel aspoň základom je vysoká škola.

Vraciam sa teda k problematike, čo je fyzioterapia. Fyzioterapia a názov ako taký je časťou liečebnej rehabilitácie. S ňou sa kamarátia aj ergoterapeuti teda pracovná rehabilitácia, sociálna rehabilitácia, dokonca pedagogická, či rehabilitácia technická.

Nadšencov športovej fyzioterapie sklamem. Pojem športová fyzioterapia a športový fyzioterapeut skrátka NEEXISTUJE. Existuje špecializácia v športe a telovýchove, kde daný človek po ukončení špecializačného štúdia sa stáva špecialistom v tejto problematike. Väčšinou musia mať ukončené Mgr. štúdium. Sklamem aj ďalších nadšencov fitka. Fyziotréneri jednoducho NEEXISTUJÚ. Môžu mať poznatky z fyzioterapie a fitness a môžu ich prepájať. Ich klienti môžu byť športovo založený, či dokonca sa športom živiť no stále je to “len” fyzioterapeut, ktorý sa stará o ich pohybový aparát.

Opísala som Vám zatiaľ len jednu časť fyzioterapie a to jej diagnostiku.

Čo sa týka vedenia terapie a procesu liečby je aspoň podľa môjho názoru a podľa toho čo som sa stihla naučiť počas praxe prísne individuálna. Prísne preto, že jeden človek môže mať rovnaké problémy ako druhý a aj rovnakú diagnózu, či nastavenú liečbu lekárom ale stále sa jeho pohybový aparát bude chovať ináč. Každý má iné pracovné zaťaženie, iné psychické rozpoloženie, či celkový stav.

Vo fyzioterapií sa využívajú rôzne koncepty a metódy. Nie všetky sú certifikované ministerstvom zdravotníctva SR. Ono to je aj preto, že nie všetky majú reálny základ prípadne trošku v tomto za svetom žiaľ zaostávame. Všetky metodiky či už známe alebo menej známe majú jeden spoločný základ a to vývojovú kineziológiu, z ktorej vychádzajú. Objavil ju známi neurológ prof. Vojta. Áno, je to jeho stará známa Vojtová metóda. Existujú samozrejme aj iné, novšie, či aktualizované metodiky ale stále vychádzajú z jedného základu.

Vyberanie metodiky by si mal uchovať výlučne fyzioterapeut. On samotný najlepšie z diagnostiky vie, čo potrebuje “opraviť” na tele a on vidí ako kvalitne mu daný úkon predvádza pacient. A už je úplne jedno, či dosiahnete požadovaný stav touto alebo inou metodikou. U nás je dnes veľmi rozšírený SM systém podľa MUDr. Smíška. Je to ucelený koncept ale v určitých prípadoch alebo diagnózach pacient potrebuje kombináciu metodík. Nie cvičenie iba jednej. Samozrejme sa nájdu aj takí, ktorým cvičenie jednej metodiky pomohlo zbaviť sa problémov. No väčšinou sa v praxi stretávam s tým, že nie sú úplne fit a podľa ich slov “ale už aspoň nemám tak silné bolesti ako pred tým”.

Nie je to o tom, že pán doktor mi doporučil cvičenie SM systému alebo ktoréhokoľvek iného a ja teraz nemám nič iné len s Vami cvičiť doporúčené. Áno, odporučil ho ale to neznamená, že Vám to cvičenie pôjde a bude Vám príjemné ale ak to vyložene chcete a je to Vaším prianím, tak ja osobne Vám vysvetlím pre a proti a nechám Vás rozhodnúť sa. Napr. nie každý zvládne DNS cvičenie a chce to trochu viac tréningu. A takéto čo na internete čítam, že cvičenie DNS metodiky alebo toho, či toho stojí toľko a toľko. Ono znova. Metodika je možnosťou voľby terapeuta a jeho schopností vybrať a nakombinovať ich tak, aby sa splnil cieľ pacienta. Najčastejšie úľava od bolesti. Cvičenie konkrétnej metodiky sa samozrejme dá ale z mojich skúseností Vám poviem toľko, že pri určitých typoch diagnózach využívam konkrétnu metodiku ale to len preto, že sú tam oslabené také a onaké svaly, ktorou ich dostanem najrýchelšie a kvalitnejšie spať do funkcie a vy ani nemusíte mať ten pocit, že ju cvičíte. Prípadne pri iných diagnózach sa určitá metodika vôbec nevyužije, alebo dokonca škodí.

Takže už viete čo je fyzioterapia?…

poznámka: Chiropraxia je altrnatívny postup ale u nás na Slovensku nemá žiadnu organizáciu, ktorá by chiropraktikov zastrešovala, či kontrolovala.

Otvárajú sa Vám ďalšie otázky? Kontaktujte ma.