Bc. Barbora Falisová

Registrovaný fyzioterapeut v slovenskej komore fyzioterapeutov.
Držiteľka licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut.

Štúdium:

 • prvý stupeň na Prešovskej Univerzite v Prešove, fakulta zdravotníckych odborov, odbor fyzioterapia

Prax:

 • 2012 - 2015 počas štúdia (rehabilitačné oddelenie VnT, poliklinika Sekčov, oddelenie rehabilitácie, pooperačné doliečovacie centrum Oáza, detské, ortopedické, chirurgické oddelenie nemocnica J. A. Reimana PO, neurologické oddelenie Nová nemocnica Košice, neurologické, ortopedické, chirurgické a traumatologické oddelenie Svet zdravia Michalovce
 • 2015 - 2018 Psychosomatické centrum CKP Roseta, Praha www.roseta.cz
 • 2019 - 2019 Liptovská nemocnica Mudr. I. Stodolu - oddelenie dlhodobo chorých
 • 2019 - 2020 súkromná prax Fyzio. B. Liptovský Mikuláš

Certifikáty a odborné osvedčenia:

DNS A

PohybSta

Iné kurzy:

 • Krízová intervencia pre lekárov a fyzioterapeutov (PhDr. Ludvík Běťák)
 • Psychiatrické diagnózy pre fyzioterapeutov, lekárov a ďalších odborníkov psychosomatických pracovísk a pod. (Mgr. Ján Kulhánek)
 • Telo a jeho ponímanie v terapií - vnímanie telesného konceptu (Mgr. Ján Kulhánek)
 • Keď hmaty nikam nevedú… Úvod do procesovo orientovanej práce (Ivan Verný, M.D., Dipl. PW)
 • Hlas a dych (Mgr. Jana Lewitová)
 • O fyzioterapií detí (Bc. Jitka Šulcová)
 • Fenomén hľbokého stabilizačného systému v praxi fyzioterapeuta a trénera (Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš)
 • Palpačná anatómia (MUDr. Radovan Hudák)
 • Hĺboký stabilizačný systém chrbtice (Mgr. Petr Bitnar)
 • Bránica a jej rola pri vzniku funkčných porúch pohybového a viscerálneho systému (Mgr. Petr Bitnar)
 • Jógove pozície v praxi fyzioterapeuta (PhDr. Jitka Malá, Ph.D.)

Odborné konferencie a vzdelávacie akcie:

 • 2019 Vianočné medziobdborové sympózium, XI. ročník (Pinium Clinic Liptovský Mikuláš) - aktívna účasť
 • 2019 Základy komplexného psychosomatického prístupu X. ETIKA, MÉDIA A VEREJNÝ PRIESTOR (CKP Dobřichovice)
 • 2018 REHABkonferencia Československá fyzioterapia
 • 2017 Nástroje v psychosomatike (Spoločnosť psychosomatickej medicíny Českej lékarskej spoločnosti J. A. Purkyně)
 • 2016 Konferencia k nedožitým 100. narodeninám prof. Karla Lewita (CKP Dobřichovice)
 • 2016 Základy komplexného psychosomatického prístupu VII. (CKP Dobřichovice)
 • 2015 Úvod do skúseností supervízie (CKP Dobřichovice, prednášajúci: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová)