Diagnostika

DNS A

Diagnostika je základný pilier pri každom vstupnom vyšetrení. Počas vstupného pohovoru získam lepšiu predstavu o vašom probléme. Zhodnotím MRI, RTG a zdravotnú dokumentáciu. Následne vás vyšetrím pomocou fyzioterapeutických vyšetrení, otestujem si vaše pohybové schopnosti a nastavím rehabilitačný plán.

Rehabilitácia/fyzioterapia

Diagnostika + aplikácia fyzioterapeutických metód + nastavenie rehabilitačného plánu Vhodné pre klientov s akútnymi ťažkosťami a chronickými bolesťami pohybového aparátu, po operácii a úrazoch a absolvovanou rehabilitáciou s nedostatočným efektom.

Metodiky, ktoré používam:

  • dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS)
  • McKenzie metóda
  • funkčný prístup C. Lewitovej
  • psychosomatika

Tréning/fyzioterapia

Diagnostika + tréning s kontrolou a vysvetlením prevádzajúcich pohybov, kde je kladený dôraz na kvalitné a správne prevedenie pohybu vo vývojových pozíciach. Vhodné pre napríklad pre športovcov.

Taping

Klasický biely tape tzv. leukoplast sa využíva predovšetkým na spevnenie kĺbu, ktorý je namáhaný pohybom. V praxi sa využíva menej.

Kinesiotaping sú farebné pásky, ktoré napr. pri využití stabilizačnej techniky kĺb spevnia a zároveň im dovolia želaný rozsah pohybu. Pri použití správnej techniky kinesiotapu ním dokážeme ovplyvniť opuchy, podporiť regeneráciu poškodenej oblasti, aktivovať alebo utlmovať svalovú aktivitu, uvoľňovať zrasty v jazvách, u tehotných v poslednom štádiu tehotenstva ním odľahčíme tehotenské bruško alebo aj korigovať nesprávne držanie tela.

Joga

Skupinové a individuálne hodiny jogy podľa B. K. S. Iyengara.

Iyengar joga je druh jogy, ktorá kladie významný dôraz na kvalitné prevedenie asán = pozíc. Vzhľadom k našej nepružnosti sa v nej používajú pomôcky (lano, yogabloky, vankúše, stoličky a pod), čím je špecifická. Bežný človek, tak má možnosť cítiť jej blahodárne účinky.

Pomôcky využívam hlavne pri individuálnej fyzioterapii.